Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư : NGUYỄN VĂN TUẤN
  • Địa chỉ: : 09 Hoàng Hoa Thám, TP.Quy Nhơn ,Tỉnh Bình Định.
  • Quy mô: Nhà phố
  • Year: 2023