Thông tin dự án

  • Khách hàng: Nguyễn Kim Hùng
  • Địa chỉ: xã Mỹ Chánh Tây, H. Phù Mỹ, T. Bình Định
  • Hạng mục: ngoại thất
  • Quy mô: 1 tầng
  • Year: 02/05/201902