Thông tin dự án

  • Khách hàng: 
  • Địa chỉ: 19 Trần Nguyên Đán, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Hạng mục: cafe
  • Quy mô: 1 tầng
  • Year: 12/02/2017