Thông tin dự án

  • Khách hàng: anh Tùng
  • Địa chỉ: Bùi Xuân Phái, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Hạng mục: cafe
  • Quy mô: 1 tầng
  • Year: 28/09/2018