Thông tin dự án

  • Khách hàng: Trương Bảo Quốc
  • Địa chỉ: Nguyễn Trung Tín, TP Quy Nhơn,T. Bình Định
  • Hạng mục: Nhà hàng hải sản
  • Quy mô: 1 tầng
  • Year: 15/05/2018