Thông tin dự án

  • Khách hàng: Nguyễn Tiến Trân
  • Địa chỉ: 41-43 Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Hạng mục: nội thất
  • Quy mô: 1 tầng
  • Year: 26/03/2019