Thông tin dự án

  • Khách hàng: Trần Minh Chí
  • Địa chỉ: P.11, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Quy mô: 
  • Year: 2020