Thông tin dự án

  • Khách hàng: Dương Thanh Nhàn
  • Địa chỉ: 05 Đặng Trần Côn, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Quy mô: 4 tầng
  • Year: 2019