Thông tin dự án

  • Khách hàng: Mai Văn Băng
  • Địa chỉ: Lô số 4, Khu A1, Khu QHDC phía Bắc làng SOS, P. Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Quy mô: 2 Tầng
  • Year: 2020