Thông tin dự án

  • Khách hàng: Lê Văn Cường
  • Địa chỉ: 217 Tăng Bạt Hổ, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Hạng mục: nhà phố
  • Quy mô: 1 tầng
  • Year: 17/05/2017