Thông tin dự án

  • Khách hàng: Lê Quang Hoàng
  • Địa chỉ: Thị Trấn Bồng Sơn, Huyện Hoài Nhơn, T. Bình Định
  • Quy mô: 4 tầng
  • Year: 2019