Thông tin dự án

  • Khách hàng: Nguyễn Xuân Quang
  • Địa chỉ: 32 Lê Đại Hành, TP. Quy Nhơn , T. Bình Định
  • Hạng mục: nhà phố
  • Quy mô: 3 tầng
  • Year: 2017