Thông tin dự án

  • Khách hàng: Nguyễn Văn Toàn
  • Địa chỉ:Thửa đất số 44, tờ bản đồ 01, Lô 07 Khu BA2, Khu Đô thị xanh Vũng Chua, P. Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
  • Quy mô: 4 tầng
  • Year: 2019