Thông tin dự án

  • Khách hàng: Nguyễn Thị Loan
  • Địa chỉ: Thôn Hòa Lợi, Xã Xuân Cảnh, Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên
  • Quy mô: 2 tầng
  • Year: 2019