Thông tin dự án

  • Khách hàng: Nguyễn Thanh An
  • Địa chỉ: Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Quy mô: 4 tầng
  • Year: 2020