Thông tin dự án

  • Khách hàng: Võ Châu Thành
  • Địa chỉ: Thị Trấn Tăng Bạt Hổ, Huyện Hoài Ân, Tỉnh Bình Định
  • Quy mô: 3 tầng
  • Year: 2019