Thông tin dự án

  • Khách hàng: Lê Xuân Tùng
  • Địa chỉ: 29 Phan Bá Vành, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Hạng mục: nhà phố
  • Quy mô: 2 tầng + tầng sân thượng
  • Year: 23/08/2018
  •