Thông tin dự án

  • Khách hàng: Bùi Tiến Việt
  • Địa chỉ: Tổ 31, KV8,. P. Lê Lợi, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Quy mô: 3 tầng
  • Year: 2019