Thông tin dự án

  • Khách hàng: Võ Hoàng Vũ
  • Địa chỉ: 152/21 Hoàng Văn Thụ, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Quy mô: 3 tầng
  • Year: 2019