Thông tin dự án

  • Khách hàng: Nguyễn Thị Chung
  • Địa chỉ: 51/19 Trần Bình Trọng, P. Lê Lợi, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Hạng mục: nhà phố
  • Quy mô: 2 tầng
  • Year: 02/03/2019