Thông tin dự án

  • Khách hàng: Hà Thị Thu Hiền
  • Địa chỉ: 59/2 Hà Huy Tập, P. Trần Phú, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Quy mô: 3 tầng
  • Year: 2019