Thông tin dự án

  • Khách hàng: Nguyễn Thị Hiền
  • Địa chỉ: 103 Phó Đức Chính, TP Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Quy mô: 4 tầng
  • Year: 2019