Thông tin dự án

  • Khách hàng: Nguyễn Thị Lợi
  • Địa chỉ: 150 Tăng Bạt Hổ, P. Lê Lợi, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Hạng mục: nhà phố
  • Quy mô: 4 tầng
  • Year: 07/03/2019