Thông tin dự án

  • Khách hàng: Lê Thị Ngọc Trinh
  • Địa chỉ: P. Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Quy mô:
  • Year: 2020