Thông tin dự án

  • Khách hàng: Huỳnh Tiến Dũng
  • Địa chỉ: đường Điện Biên Phủ, P. Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Quy mô: 3 tầng
  • Year: 2020