Thông tin dự án

  • Khách hàng: Nguyễn Ngọc Thành
  • Địa chỉ: Thửa đất 115, Khu QH chi tiết khu dân cư Cảng Quy  Nhơn, P. Hải Cảng TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Hạng mục: nhà phố
  • Quy mô: 4 tầng
  • Year: 22/01/2019