Thông tin dự án

  • Khách hàng: Lê Thị Thu Thủy
  • Địa chỉ: Thửa đất 46 – Khu H, đường Điện Biên Phủ, Khu QHDC Đông đường Võ Thị Sáu, P. Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Quy mô: 3 tầng
  • Year: 2019