Thông tin dự án

  • Khách hàng: Trần Đình An
  • Địa chỉ: Thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định
  • Quy mô: 2 Tầng
  • Year: 2020