Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư : MR. VỸ
  • Địa chỉ: : 539 Hoàng Văn Thụ, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định, 
  • Quy mô: Quán bida ViVu
  • Year: 2023