Thông tin dự án

  • Khách hàng: Hà Đình Bảo Quí
  • Địa chỉ: Chung cư Ecolife Riverside, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định.
  • Quy mô: Nhà Phố
  • Year: 2021