Thông tin dự án

  • Khách hàng: Nguyễn THị Hồng Thủy
  • Địa chỉ: 209 Tây Sơn, P.Quang Trung, Quy Nhơn, Bình Định
  • Quy mô: Nhà Phố
  • Year: 2021