Thông tin dự án

  • Khách hàng: Nguyễn Thị Thanh Xuân
  • Địa chỉ: Lô 05 đường Lưu Quang Vũ, Khu đô thị An Phước, P.Quang Trung ,TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
  • Quy mô: Nhà phố 
  • Year: 2021