Thông tin dự án

  • Khách hàng: Phan Xuân Mai
  • Địa chỉ: Số 75 Bùi Hữu Nghĩa, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
  • Hạng mục: nội thất
  • Quy mô: 1 tầng
  • Year: 18/02/2018