Thông tin dự án

  • Khách hàng: Công ty Hanvet
  • Địa chỉ: Huyện Tuy Phước, T. Bình Định
  • Hạng mục: công ty dược
  • Quy mô: 3 tầng
  • Year: 15/04/2018