Thông tin dự án

  • Khách hàng: 
  • Địa chỉ: 77-79 Ngô Quyền, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
  • Hạng mục: văn phòng cho thuê
  • Quy mô: 
  • Year: