Chủ đầu tư : Mr. Trung
Địa chỉ : TP. Quy Nhơn, T.Bình Định.
Thiết kế : Xây Dựng Thịnh Hưng

Chủ đầu tư : Mr. Trung Địa chỉ : TP. Quy Nhơn, T.Bình Định. Thiết kế : Xây Dựng Thịnh Hưng