Thông tin dự án

  • Khách hàng: Ngô Xuân Thế
  • Địa chỉ: Khu dân cư- Dịch vụ phía Bắc hồ sinh thái Đống Đa, P. Thị Nại, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Hạng mục: nha khoa
  • Quy mô: 4 tầng
  • Year: 2015