Thông tin dự án

  • Khách hàng: Công Ty TNHH Đấu Giá Tài Sản Đông Dương.
  • Địa chỉ: Đường Võ Thị Yến, P.Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định.
  • Quy mô: Cafe
  • Year: 2021