Thông tin dự án

  • Khách hàng: Trần Duy Quang
  • Địa chỉ: 33 Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Quy mô: 1 tầng
  • Year: 2019