Thông tin dự án

  • Khách hàng: Trần Quang Hải.
  • Địa chỉ: 152/30/8 Hoàng Văn Thụ, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định.
  • Quy mô: Nhà Phố
  • Year: 2021