Thông tin dự án

  • Khách hàng: Mr.Ngọc Hiến
  • Địa chỉ: Thị Trấn Diêu Trì, Huyện Tuy Phước,  T. Bình Định
  • Quy mô: Nhà phố 
  • Year: 2022