Thông tin dự án

  • Công Ty TNHH Dịch Vụ Gia Kiên
  • Chủ đầu tư: Dư Duy Minh
  • Địa chỉ: 270 Xuân Diệu, P.Trần Phú ,Quy Nhơn, T. Bình Định.
  • Quy mô: Khách sạn 
  • Year: 2022