Thông tin dự án

  • Công trình : Karaoke Thanh Phú
  • Chủ đầu tư: Nguyễn Tấn Phát
  • Địa chỉ: 47 Thành Thái, P.Quang Trung ,TP.Quy Nhơn, T. Bình Định.
  • Year: 2022