Thông tin dự án

  • Khách hàng:Nguyễn Thành Việt
  • Địa chỉ: Thôn Kỳ Sơn, Xã Phước Sơn, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định.
  • Quy mô: Karaoke
  • Year: 2020