Thông tin dự án

  • Khách hàng: Tôn Phong Phú
  • Địa chỉ: Thửa đất số 57Q-57P đường Hoa Lư, Thuộc khu QHDC P. Đống Đa, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Hạng mục: văn phòng
  • Quy mô: 1 tầng
  • Year: 24/06/2017