Thông tin dự án

  • Khách hàng: Nguyễn Thị Thu Trúc
  • Địa chỉ: 14/38 Võ Văn Dũng, P. Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định.
  • Quy mô: Homestay
  • Year: 2020