Thông tin dự án

  • Khách hàng: Đặng Trung Hiếu
  • Địa chỉ: 190 Xuân Diệu, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
  • Quy mô: Nhà phố 
  • Year: 2022