Thông tin dự án

  • Khách hàng: Hồ Xuân Huy
  • Địa chỉ: Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Hạng mục: homestay
  • Year: 30/08/2018