Thông tin dự án

  • Khách hàng: Nguyễn Thị Hồng Thủy
  • Địa chỉ: 02 Nguyễn Biểu, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Hạng mục: homestay
  • Quy mô: 4 tầng
  • Year: 21/03/2019