Thông tin dự án

  • Khách hàng: anh Dũng
  • Địa chỉ: 290 Cần Vương, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Hạng mục: homestay
  • Quy mô: 2 tầng
  • Year: 20/03/2018